Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe – spesialisert storfekjøttproduksjon

(11.06.18) Det var en gledelig økning for spesialisert storfekjøttproduksjon i årets Husdyrtreff, hele fjorten grupper leverte oppgaver. Årets landsvinnere kommer fra Tomb videregående skole og landbruksstudier – her er det lang tradisjon for å levere gode husdyrtreffoppgaver.

Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe
Foran fra venstre: Fjøsmester Asbjørn Røyneberg og elev Eivind Eime Reime fra Ræge i Rogaland. Bak fra venstre: Instruktør Svein Olstad og elevene Brit Therese Kristiansen, Kvalavåg, Kari Mørck, Ski, Helene Mølmen, Tranby, Roald Breivik, Hommersåk og deres lærer i husdyrfag fordypning Tore Framstad.

Gruppa bestående av Roald Breivik, Brit Therese Kristiansen, Helene Marie Mølmen, Kari Mørck og Eivin Eide Reime viser at de har satt seg inn i hva storfekjøttproduksjon er.

De legger gode egne vurderinger til grunn og forklarer godt hva de mener. Videre har de svart godt og grundig på oppgaven som omhandler smittevern og samvirke.

Vinnerne utpeker seg først og fremst på gode vurderinger og egne synspunkt. De er også den eneste av alle fjorten oppgaver som skriver om veiing av kviga for å vurdere om den er klar for inseminering, samt litt om betydningen av veiing for avlsverdiene.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det også stor interesse for Husdyrtreff. 212 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. 45 oppgaver var sendt inn til evaluering. Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både storfekjøtt og sau, mens KVS Lyngdal ble best i landet på fjørfe, Mo og Øyrane VGS ble best på melkeproduksjon og Mære Landbruksskole ble best på gris.

Pressekontakter Husdyrtreff Storfe – spesialisert storfekjøttproduksjon

  • Tyr: Guro Th. Alderslyst, tlf. 905 52 820, e-post ga@tyr.no
  • Tomb: Kari-Mette Sundby, tlf. 917 52 610, e-post mette@tomb.no