Årets vinnere på Husdyrtreff Svin

(11.06.18) I år var det Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas, Edvard Grande fra Mære landbruksskole som leverte den beste oppgaven på gris.

Årets vinnere på Husdyrtreff Svin
Fra venstre: Anton Aas, Edvard Grande, Marius Hjulstad, Vegard Skjesol, Steinar Viken, Mona Langås, Tonje Westerhus og Gunnar Salberg Løe.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en oppgave som gikk på viktigheten av smittesluse og utforming av den, og en samvirkerelatert oppgave.

Elevene leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen. De hadde gode bilder og beskrivelse av smittesluse, der de også beskrev rett bruk. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden.

I år var det også stor interesse for Husdyrtreff. 212 elever fra 13 landbruksskoler var med i årets konkurranse. 45 oppgaver var sendt inn til evaluering. Elever fra Tomb Videregående skole og landbruksstudier pleier å gjøre det godt på Husdyrtreff og 2018 er definitivt ikke noe unntak. Elever fra Tomb gjorde det best på både storfekjøtt og sau, mens KVS Lyngdal ble best i landet på fjørfe, Mo og Øyrane VGS ble best på melkeproduksjon og Mære Landbruksskole ble best på gris.

Pressekontakt Husdyrtreff Svin