Arne Kristian Kolberg går av som konsernsjef i Nortura

(21.11.18) Konsernstyret har blitt enig med Kolberg om at han fratrer, grunnet manglende resultatoppnåelse.

Arne Kristian Kolberg, Foto: Erik Burås/STUDIO B13Nortura har det siste året ikke oppnådd de resultater som styret har forventet. Konsernstyret har derfor blitt enig med konsernsjef Arne Kristian Kolberg om at han fratrer sin stilling og forlater selskapet på grunn av manglende måloppnåelse, for svake resultater - samt krevende utfordringer i forbindelse med nytt IKT-system.

– Kolberg har de siste årene ledet selskapet gjennom mange store og krevende endringer. Jeg er takknemlig for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef. Men i det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Nortura har alle muligheter til å være et sterkt og lønnsomt selskap med dedikerte eiere, sterke merkevarer, og dyktige medarbeidere. Nå skal vi vende blikket framover og vi skal ha stort trykk på veien videre, sier Vaag.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstitueres som ny konsernsjef, mens konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef.

– Jeg er takknemlig for å ha fått lede Nortura gjennom de siste årene og har hatt stor motivasjon for å lykkes, sier avtroppende konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Når jeg nå ikke klarer å oppnå de resultatene som styret forventer, er det deres rett og plikt å gjøre noe med det. Det har jeg full respekt for, og jeg vil ønske konsernet all lykke til videre.

Konsernstyret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny konsernsjef.

Kontaktinfo:

Styreleder Trine Hasvang Vaag, tlf. 456 00 433

Relatert informasjon (ekstern)