Avregningssammendrag på Min side

(01.10.18) Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du på Min side.

Års-sammendraget "levert hittil i år" står også på avregningsbrevet dersom du ikke leverer slaktedyr til Malvik. Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og leveranser til Malvik vil fra og med 1. oktober bli avregnet i nytt system. Års-sammendraget legges ikke over fra tidligere løsning. 

Dersom du leverer til flere fabrikker og Malvik er en av dem, vil sammendraget "levert hittil i år" på avregningsbrevet være ufullstendig. 

Avregningssammendrag med all statistikk på dine leveranser av slaktedyr finner du under Rapporter på Min side.
 

Produsenter som leverer slaktedyr til Malvik er informert i en e-post i dag.

Endring på avregningsbrevet fra oktober for leveranser til Malvik

Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra 1. oktober avregnes slaktedyr levert til Malvik i den nye plattformen. 

For deg som leverer slaktedyr til Malvik vil det fra 1. oktober bli noen endringer på avregningsbrevet. Det blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Kun bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen. Det blir ingen endring på avregningsbrevet fra andre fabrikker før disse tar i bruk ny IT-plattform. 

Avregningssammendrag finner du på Min side
Fra 1. oktober i år legges det ut en mer detaljert oversikt over dine leveranser på Min side. Dette vil erstatte sammendraget på avregningsbrevet og vil være tilgjengelig for alle leverandørene til Nortura fra samme dato, uavhengig av om fabrikken du leverer til har byttet IT-plattform eller ikke. 

Avregningssammendraget på Min side vil være fleksibelt for hvilken periode du vil se på, og er ikke låst til "hittil-i-år", og det kan søkes på uke fra-til. 

Dersom du ikke bruker internett så kan du få tilsendt et avregningssammendrag i posten ved å kontakte Nortura Medlemssenter.

Leverer slakt til flere fabrikker
Det er viktig å kjenne til at dersom du leverer slakt til flere fabrikker, hvor Malvik er en av dem vil ikke sammendraget på avregningsbrevet være fullstendig. På Min side vil opplysningene ligge uavhengig av hvilken fabrikk dyra er levert til.

Returslakt faktureres
Returslakt trekkes ikke lengre fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Dette vil fra 1. oktober gjelde for leveranser til Malvik, og deretter følger denne endringen etter hvert som fabrikker legges over på den nye IT-plattformen. Alle dine fakturaer finner du på Min side. 

Nytt leverandørnummer på avregningsbrevet
Den nye IT-plattformen genererer nytt leverandørnummer som vil stå på avregningsbrev du mottar fra Malvik. Dette leverandørnummeret vil kun stå på avregningen, på Min side er det ingen endring.