Endring av prisløype for egg og storfe

(10.09.18) Nortura har anledning til å endre prisløypene i forbindelse med prognosen i september dersom det vurderes som nødvendig for å oppnå fastsatt gjennomsnittlig engrospris for prisperioden.

Egg
Større økning av andelen egg fra frittgående høner enn forutsatt har medført behov for å justere prisløypa for egg for å unngå overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018.

Fra mandag 10. september (uke 37) reduseres engrosprisen for egg fra høner i miljøinnredning med kr 0,20 per kg og for egg fra frittgående høner med kr 0,10 per kg.

Storfe
For å oppnå et prisuttak mer i samsvar med planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2018, endres prisløypa på storfe. 

  • Mandag 5. november (uke 45) økes engrosprisen for storfe med kr 0,70 per kg.
  • Mandag 3. desember (uke 49) økes engrosprisen for storfe med kr 0,50 per kg.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes