Fagtur til Canada

(20.08.18) Dersom du vil ha en lærerik og givende fagtur og samtidig komme nært innpå lokalbefolkning og bønder for å se hvordan de lever og har det så er vår fagtur til Canada i oktober turen for deg. Noen steder er lokalbefolkningen like nysgjerrige på oss – som vi er på dem. Her er noe høydepunkt fra forrige tur!

Av: Bengt Egil Elve, tilførselsleder i Nortura og Norturas reiseleder på turen i juli

Gå direkte til program og informasjon om turen i oktober

Hudderite sekten

I Vermillon, vi besøkte vi Hudderite-sekten. Dette er en av de største religiøse sektene i Canada. Flere familier lever sammen i mindre kollektiv. Hvert kollektiv har utgangspunkt i gårdsdrift og en stor grad av selvberging. Det er omtrent 120 personer i hvert kollektiv med smått og stort. Gården har både melkeproduskjon, sau, svin, egg, kylling og gjess. De har over 30.000 daa og driver også med korn og raps for salg.

De har gårdsslakteri for egen mat, grønnsaker frukt og bær er også egenprodusert. De har egne verksteder for maskiner, snekkerverksted for trearbeid og produksjon av møbler. Kollektivet har egen skole og barnehage, og de har fellesanlegg for vaskeri og matlaging. Det er en matsal hvor alle måltidene blir spist i fellesskap, det eneste er kveldsmat som noen familier hadde i eget hus.

De pleier å ikke å ha turister på besøk, vi fikk god omvisning, til og med inn i de private hjemmene. Vi ble positivt overrasker over hvor åpne de var, de har også tilpasset seg et moderne samfunn. De har både smart telefon og Facebook – og samhandler godt med samfunnet rundt.

Marken i Edgerton

Dette var som en Marken slik mange kjenner fra Norge. Her var det sportskonkurranser, museum, Chuck Wagon Race, utstilling og traktorpulling med veterantraktorer.

Vi fikk hilse på lederen i Alberta Chuck Wagon race forening, APCCA, og vi fikk gå i leiren til deltakerne. Chuck Wagon er en livsstil, her var det lastebiler, pickup – er og campingvogner som var kombinert med familier i forkant og hestene bak i samme vogn.  

Bilder fra turen Bilder fra turen
Folk og dyr - om hverandre, back stage Malene fikk være med å prøve Chuck Wagon – vi ble godt kjent med Canadierne!

Her traff vi også sivil agronom Neil Pugh, han arbeidet som rådgiver i planteproduksjon, slik som korn, grønnsaker og oljefrø vekster. Han snakket om avlingsnivåer, utfordringer med klima og vekstsesong, GMO og plantevernmidler.

RCMP – det stolte Royal Canadian Mounted Police

Vi besøkte politiskolen til det berømte politiet i Canada, med ridebukser og røde jakker. Alle som er politi i Canada har startet sin karriere her. De har et spennende museum og film om RCMP sin historie. Vi fikk også se en flott marsj oppstilling som rekruttene utfører daglig.

Bilder fra turen Bilder fra turen Bilder fra turen


Gårdsbesøk og fest i Earl Grey

Vi besøkte bror til Arvid, Ivar Mæland. Han utvandret fra Jæren til Canada som 17 åring, og har bygget seg opp en gård, familie og hjem her. Dette var på bryllupsdagen deres, og vi ble med i en stor fest med naboer og kjente – det endte også med en reportasje i avisen «Mountain Times»

Bilder fra turen


Rød og svart Angus

Vi besøkte en ranch med både rød og svart Angus, dette var interesserte bønder som drev med salg av avlsdyr. De mente at nesten ensete forskjell på de røde og svarte er fargen! Dette var bureisningsbruk, og de har lagt ned mye arbeid for å bygge seg opp. 

Her ble vi uventet invitert på lunsj, og ble godt mottatt i det lokale samfunnshuset.

Feed lot

Spennende besøk på Feed lot, med plass til 40.000 dyr. En Feed lot er sluttfôringsenhet, de fôrer kastrater og kviger fra avvenning ved omtrent 5-6 mnd alder og frem til slakt. Enten kan de som driver feed lot-en kjøpe kalvene fra ammekubesetningene, eller så kan eierne av kalvene betale for å få kalvene sine fôret frem til slakt. Her er det store forhold, enkelte sider av driften er vi ikke så begeistret for, andre sider hadde positive moment.

Bilder fra turen


Drumheller og «Bad lands»

Vi besøkte et spennende museum med godt laget utstilling over fisk og pattedyrenes evulusjon – med fokus på dinosaurer. I disse områdene er det funnet mange fossiler og dinosaur skjelett. En virkelig spennende opplevelse.

Bad lands finnes i ulike områder, og består av store områder og daler som brått har ufruktbarjord – spennende å se!

Bilder fra turen Bilder fra turen


Rocky Mountains

En spektakulær utflukt i fantastisk natur. Vi besøkte blant annet fantastiske Lake Louis og den berømte fjellbyen Bannf.

På turen fikk vi se snurten av to svart bjørner, og noen av oss benyttet også anledningen til å vasse i de kalde innsjøene.

Bilder fra turen Bilder fra turen


Calgary Stampede – verdens største marken

Vi besøkte Calgary Stampede i den kjente OL-byen Calgary. Her var det rodeo, okseridning, utstilling av alle slags husdyr, mesterskap i livdyr auksjonarius og et spektakulært kveldsshow. Canadierne viser sine røtter i Westernstilen og Calgary Stampede er verdenskjent og det kommer over en million besøkende den uken messen varer.

Bilder fra turen Bilder fra turen


Richmond Ranch

Her er en gård med 200-250 mordyr Limousin. De driver aktivt avlsarbeid og har egen livdyrauskjon på både ungokser og kviger. Det er også eksportert embryo til Norge, som har sine gener herfra!

Det var også omtrent 200 Angus kyr på bruket.

Bilder fra turen
Vi kjørte selvsagt Pick-up ut for å se på dyra!

Aktiviteter innimellom

Vi fikk en handletur på Cow Town, en av de største butikkene for Westernklær, boots, hatter og alt av western accessories.

Bilder fra turen

Besøk hos Degelman, produsent av heavy duty landbruksmaskiner.

Bilder fra turen Bilder fra turen


Moderne og eldre kornmottak

Det er viktig for bøndene å ha salgskanaler for sien avlinger – vi fikk se to kornmottak, et fra -52 som enda var i bruk og et moderne. Herfra ble korn og oljevekster sendt i lange togsett til havnebyer ved kysten for videre eksport.

Bøndene lagrer mest mulig av avlingen selv, og leverer når prisene er gunstige.

Bilder fra turen Bilder fra turen Bilder fra turen


Bilder fra turen
Solnedgang og soloppgang kommer tett når vi flyr inn 8 timer østover - mette av inntrykk fra Canada