Flis til bruk i tallefjøs

(28.08.18) I disse tider er det viktig å bruke halm til der den gjør mest nytte – til fôr. Mange i storfeprodusenter har talleløsninger der det går mye halm. Flis er godt egnet og det oppfordres til å kontakte sagbruk for å tinge på flis.

Flis

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Halvblanding av sagflis og kutterflis fungerer godt. Mange har også gode erfaringer med grovere flis. For eksempel tilbyr Mjøsen heltreflis til kr 120 pr m3 (bilde).

Vi regner et forbruk på 0,5 – 1 kg flis pr 100 kg levendevekt pr dag. Start med et lag på 20 – 30 cm. Viktig å blande inn gjødsel godt i starten for å få i gang varmegangen, jordfreser eller harv kan benyttes. God varmegang og kjølig og tørt vær vil redusere behovet for flis. 

Torv kan også benyttes, på Felleskjøpets hjemmesider finner du informasjon om dette. 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes