Frokostmøte om Unge bønders psykiske helse

(11.10.18) I går på Verdensdagen for psykisk helse ble samarbeidsprosjektet Unge bønders psykiske helse lansert på et frokostmøte på Landbrukets hus. Nortura sammen med flere landbruksorganisasjoner er med i prosjektet. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet var også tilstede.

Møtedeltakere
Blomster for innlegg

Av: Eli Berven, nybrukerkoordinator i Nortura

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag innledet møtet. Vi fikk også høre en sterk historie fra en ung bonde som selv har opplevd dette i familien, og dermed merket dette sterk på kroppen. 

Nortura var til stede under åpningen, og vår visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen sier han er glad for at Nortura får være med som en av samarbeidspartnerne sammen med andre landbruksorganisasjoner og Mental helse ungdom.

Det var en flott markering av oppstarten på et viktig prosjekt. 

– Dette engasjerer meg fordi ungdommen er framtiden for landbruket og skal vi lykkes med den, er det viktig at vi som enkelt mennesker er robuste mennesker - når utfordringer kommer. Vi har alle en psykisk helse og gjennom å spres kunnskap om hva som er klokt å gjøre for å unngå psykisk uhelse er etter min mening viktig, sier Wittussen. 

Prosjektet ledes av Mental Helse Ungdom og er et samarbeid med Norges Bondelag, TINE SA, Nortura SA, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Frokostmøtet kan du også i ettertid se på livestream fra Norges Bondelag sin facebookside.

Hoksrud og media. Foto: Anne Cathrine Wangberg, Norges Bondelag

Bilder: Anne Cathrine Wangberg, Norges Bondelag og Eli Berven, Nortura

Relatert informasjon (ekstern)