Godt salg av grillprodukter i mai

(05.06.18) Det flotte sommerværet over så å si hele landet har gjort at grillsalget har vært veldig bra de siste ukene. – Vi har en volumvekst på grillmat på henholdsvis 26 % for Gilde og 13 prosent for Prior sammenlignet med fjoråret, sier Marthine Haugen Petersen, kommunikasjonsrådgiver i Nortura.

Gilde Sommerfilet

Samlet har Nortura en volumvekst på 5 % i mai.

– Vi har flere nye og spennende grillprodukt av svin ute i butikkene, og lam på grillen gir også god variasjon, sier Petersen, som oppfordrer folk til å teste nye ting på grillen.

Det er nettopp lam og svin som vi har stort overskudd av, og som vi har mye av på våre reguleringslager.

– Selv om det er godt salg har ikke dette truffet lagrene våre enda, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura Totalmarked.

– Når det gjelder reguleringslageret er det et godt uttak av lam i forkant av ny sesong, mens det fram til denne uken har vært innfrysing og vekst i reguleringslageret for svin. De fleste grillproduktene er basert på frossen råvare, så det er positivt i forhold til lagersituasjonen at salget er godt.