"Halmtoget" går nå

(10.08.18) Treskinga er i full gang på Østlandet og trønderne har også startet. Fortsatt er det mye halmareal som ikke er solgt. Men har du ennå ikke gjort avtale - begynner det å haste.

 Storfe på beite

Halm i kombinasjon med kraftfôr, og det grovfôret du tross alt har klart å høste, vil for mange være nøkkelen til å komme seg gjennom vinteren uten å måtte redusere besetningen for mye. Men har du ennå ikke har gjort avtaler eller kjøpt halm, så er det viktig å komme på banen nå før toget går.      

Fordi transporten utgjør en stor del av kostnaden ved halm, er det lurt å først sjekke om det er konprodusenter i nærområdet ditt som fortsatt har halm til salgs. Bruk kontaktnett ditt, og snakk med kolleger som kanskje kjenner noen som kjenner noen osv.

Hvis det ikke gir resultater, så anbefaler vi Felleskjøpets halmformidlingstjeneste. Et verktøy som Nortura, Tine og Felleskjøpet Agri har etablert i samarbeidet for å sikre at mest mulig norske forressurser blir tatt vare på i dette kriseåret.

Nettstedet er laget for å koble kjøpere og selgere i ulike områder, og er samtidig et hjelpemiddel til å kartlegge hvor stort behovet er.

Gå inn på denne lenken www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling

Legg deg inn som kjøper, med navn tlf.nr, epost osv.

Det ligger en tilsvarende oversikt over bønder som har halm som kan selges.     

Finn en selger, fortrinnsvis så nærme som mulig. Ta selv kontakt for eventuelt å avtale kjøp.

Det er viktig at du melder behovet nå før treskingen, da det ikke er sikkert at halmen blir tatt vare på hvis kornbonden ikke har en viss sikkerhet for avsetning.   

Dersom du trenger hjelp til å kartlegge hva som vil være ditt behov for grovfôr framover kan du ta kontakt med rådgivere i Nortura, Tine eller Felleskjøpet, eller gå inn på våre medlemssider medlem.nortura.no.

Også Felleskjøpet Rogaland Agder har en nettside for grovfôrformidling

Mer info om det og hvordan du bestiller finner du her www.fkra.no/kraftfor