Karin Marie Røhne konserndirektør for medlemsområdet

(26.11.18) Karin Marie Røhne er konstituert som konserndirektør for råvareområdet Medlem, egg og ruging.

Karin Marie Røhne Hans Thorn Wittusen er konstituert som konsernsjef inntil videre, og har dermed konstituert Karin Marie Røhne som ny konserndirektør for Medlem, egg og ruging (MER). 

Karin Marie Røhne er regionsjef Øst og fagansvarlig for gris i Nortura. Hun tiltrer sin nye funksjon i konsernledelsen umiddelbart.  

Konsernledelsen i Nortura SA

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes