Kjemperespons på tørkeundersøkelse

(20.08.18) Nesten 50 prosent av Norturas småfe- og storfeprodusenter har svart på Norturas spørreundersøkelse om konsekvensene av tørkesommeren. Det er veldig bra – og en stor takk til alle som tok seg tid til dette i en svært travel tid.

Halmballer. Foto:Bondebladet
Har du behov for halm, gå inn og registrer behovet ditt og tak kontakt med mulige selgere nå! Det er ingen garanti for at halmen blir tatt vare på hvis kornprodusentene ikke har en viss sikkerhet for å få solgt halmen. Foto: Bondebladet

Av: Tor Olav Brandtzæg, informasjonssjef medlem

Svarene hjelper oss til å få en bedre oversikt over av hva vi kan forvente av merslakting denne høsten og vinteren. Men ikke minst gir det oss et godt bilde av hvor skoen trykker mest hos våre eiere, slik at vi framover kan sette inn rådgiving og info mest mulig målrettet.

Ser vi hele landet under ett, svarer 37 prosent av storfeprodusentene i Nortura at de kommer til å slakte flere dyr enn normalt neste halvår. Først og fremst på grunn av at en slakter okser ved lavere vekter. 27 prosent sier også at de kommer til å redusere mordyrtallet neste halvår. Blant saueprodusentene er det 40 prosent som regner med å slakte lettere lam i år enn i fjor. 42 prosent svarer at de vil redusere søyetallet denne høsten på grunn av tørken.

Det er grovfôr og halm å få tak i
Om lag 60 prosent av de som sier de vil slakte på reduserte vekter og redusere mordyrtallet, svarer at årsaken er problemer med å få tak i grovfôr og halm.  

Vi minner derfor igjen om Felleskjøpet Agri sin halmformidlingsside

Gå inn og registrer behovet ditt og ta kontakt med selgere enten på e-post eller telefon. Selv om mye av halmen på Østlandet allerede er presset og bortbestilt, er treskingen i Trøndelag ennå bare i startgropa. Det vil derfor være halm å få kjøpt for den som ønsker det og har likviditet til det. 

Samtidig er det ingen garanti for at halmen blir tatt vare på hvis kornprodusentene ikke har en viss sikkerhet for å få solgt halmen. Budskapet er derfor klart. Mangler du fortsatt halm, så ta sjøl kontakt for å gjør avtale om kjøp nå. Om kun kort tid kan halmen ha gått gjennom kutteren, og da er det for seint.      

Felleskjøpet Agri har som kjent også gjort avtale om import av 30 000 rundballer med grovfôr fra Island, og har opsjon på enda mer hvis det skulle være interesse.   

Også Felleskjøpet Rogaland Agder har sin egen fôrformidlingsside og er allerede godt i gang med å importere både halm, høy og luserne fra Europa.

Redusert slakting i 2019
Reduksjon i mordyrtallet vil slå inn på slaktevolumet neste år, og vi spurte derfor om hvordan våre medlemmer forventer at slaktevolumet blir i 2019. 

40 prosent av Norturas storfeprodusenter svarte at de regner med en nedgang i volumet neste år sammenlignet med et normalår.

Tilsvarende svarte 46 prosent av saueprodusentene at de på grunn av årets tørke regner med å ha færre dyr til slakting i 2019.     

Store forskjeller
Svarene viser, ikke overraskende, at det er store forskjeller fra region til region. Det er produsentene i alle Østlandsfylkene og Agder som sliter mest med fôrmankoen. Deretter ser det ut til å være Rogaland som har de største utfordringene, men en bra tredjeslått der nå kan bli et godt bidrag. Situasjonen i Trøndelag, og Vestlandet nedover er igjen noe bedre enn i Rogaland, mens det i Nord-Norge ser det ut til å bli et noenlunde normalår. 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes