Kjøttets tilstand 2018

(31.10.18) For nittende gang har Animalia samlet tall og fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon i sin rapport Kjøttets tilstand.

Kjøttets tilstand 2018Rapporten består hovedsakelig av statistikk og undersøkelser fra hele verdikjeden: husdyrproduksjon og dyrevelferd, slakt, kjøtt – og eggkvalitet, mattrygghet, forbruk, forbrukerholdninger, bærekraft, miljø og klima.

Statistikkdelen i Kjøttets tilstand er en sammenstilling av data på utvalgte områder knyttet til kjøtt- og eggproduksjon i Norge.

– Animalia deler denne statistikksamlingen med alle som er interessert. Bonden, industriaktøren, forskeren, forvalteren, journalisten, samfunnsdebattanten eller aktivisten kan ha ulike motiver for å søke kunnskap, men alle får ta del i den samme dokumentasjonen som vi sammenstiller på grunnlag av en rekke ulike kilder. Det gir grunnlag for en debatt om husdyrenes bidrag til norsk matproduksjon som må bygge på fakta for ikke å spore av, sier Tor Arne Ruud, administrerende direktør i Animalia.

Animalia – Kjøttets tilstand 2018

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes