Kolberg understreker alvoret

Nortura årsmøte, Lillestrøm 10. april 2018

(11.04.18) – 2017 ble et uværsår for Nortura. Klarer vi ikke å komme ut av hengemyra vi gled inn i og snu utviklingen, er det mer alvor enn hva som er godt å tenke på.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Slik startet en alvorstynget konsernsjef Arne Kristian Kolberg sin innledning til årsmøtet på Lillestrøm 10. april.

Kolberg la ingen ting imellom når han redegjorde for det svake resultatet i 2017, som for konsernet endte på et resultat før skatt på 69,9 millioner kroner (460,5 millioner i 2016). Disponibelt resultat etter skatt ble 44,6 (351,9) millioner i konsernet og 30,9 (410,3) millioner i morselskapet.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg. Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Kolberg sa det var i 2. og 3. tertial man virkelig fikk kjenne på uværet og ga følgende hovedforklaringer på det svake resultatet i fjor:

  • Iverksettelsen av grossiststyrt distribusjon i forhold til Norgesgruppen har vært en krevende og kostbar omstilling. Tid og volum for utlevering av varer er blitt strammere. Det har ført til økte personalkostnader og mer svinn i verdikjeden. Det har også vært en svært krevende overgang fra Gilde-bakkene til pappkartonger i mange formater. Kolberg sa at man nå har fått flyt på dette der det er automatisert. Det gjenstår imidlertid å få godt nok betalt.
  • Ny kyllingavtale med Norgesgruppen, som medførte nedgang i pris, uten at salgsmålene er innfridd. Kolberg la imidlertid til at det er all right fart i kyllingmarkedet akkurat nå.
  • Ubalanse i tilførselsmarkedet, særlig det store overskuddet av sau/lam, men også overskudd av kylling og ubalanse av storfe sommeren 2017.
  • Innføring av nytt IKT-system (SAP) som krever store ressurser. Når det kommer på plass vil det ha potensial for mer styringsinformasjon fra fjøsdøra og ut i butikk.

– Det var en cocktail-effekt som møtte oss, sa Kolberg, som la til at det handler om kompleksiteten i selskapet og at man må løse totalen.

Kolberg trakk også fram rettsaken mot Cowi om Hærland-slakteriet, som Nortura tapte i tingretten. – Vi har valgt å anke, og slik det ser ut kommer saken opp igjen våren 2019, sa han.

Tiltakspakke
Kolberg redegjorde for tiltakspakken som er satt i gang med et program som skal bedre driften med 700 millioner i løpet av de neste tre årene, samt frigjøring av kapital/reduksjon av gjeld med vel 700 millioner i løpet av ett år.

– Konkret handler det om å få på plass en distribusjonsløsning som gir oss lønnsomhet og sikrer markedsadgang, 20 prosent reduksjon i personalkostnadene og redusert utbetalingspris til våre eiere, sa Kolberg, som understreket at det siste er i et kortsiktig perspektiv.

Lysglimt
Kolberg viste til at det også er lysglimt i selskapet.

– Det ene er utviklingen i salget av merkevarene våre. Vi klarte å stoppe nedgangen for merkevarene i 2017 og ser en svak økning hittil i 2018. Dette er i mot alle trender, og det er gjort en formidabel jobb. Andre lysglimt er økt omdømme for både Nortura, Gilde og Prior. Vi har også økt effektiviteten per time i industrien, og våre datterselskaper leverer gjennomgående solide resultater, sa Kolberg.

 

Se alt fra årsmøtet

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale - facebook

Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2018

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Eierne krever bedre kjedeavtaler

Kapital- og lønnsfrys

God dyrevelferd – en kontrakt med forbrukerne