Nå åpnes det for forhåndsbestilling av høyensilasje fra Island

(23.08.18) Felleskjøpet Agri tilbyr sammen med Tine og Nortura høyensilasje fra Island. Det er begrenset tilgang til denne varen – dette medfører at vi ikke kan garantere at alle som melder sin interesse for fôr vil få den mengden som er ønsket.

Innkjøp av grovfôr er kostbart. Selv om Felleskjøpets innkjøp og formidling av høyensilasje gjøres til en pris som kun skal gi kostnadsdekning blir prisen på høyensilasje fra Island relativt høg (se tabell 1 under).

Det er viktig at hver enkelt estimerer sitt behov for grovfôr og tilpasser innkjøpt mengde til en fôrplan. Høyensilasje har en næringsverdi som bør beregnes inn i fôrplanen.

Kontakt din fôrrådgiver for hjelp dersom du er usikker på hvor mye grovfôr du bør kjøpe inn.

Tabell 1 Noen eksempler på fôrenhetspriser til sammenlikning med høyensilasje.

 

Høyensilasje fra Island

Tørr halm

Ammoniakk-
behandlet halm

Dypplutet halm

FORMEL Fiber
Grovfôrmangel (kraftfôr)

Vekt, kg

650

250

250

250

 

Tørrstoff, %

50

80

80

80

88

FEm pr kg tørrstoff

0,85

0,50

0,68

0,74

0,89

Pris pr. ball, kr

955

150

250

250

 

Frakt, kr/ball

800

300

300

300

 

Pris pr kg fôr med frakt

kr 2,70

kr 1,80

kr 2,20

kr 2,20

kr 3,65

Pris pr kg TS

kr 5,40

kr 2,25

kr 2,75

kr 2,75

kr 4,15

Pris pr FEm med frakt

kr 6,35

kr 4,50

kr 4,04

kr 3,72

kr 4,01


*Fraktpriser varierer med leveringssted

Beskrivelse av høyensilasje

 • Rundballer pakket i plast (minimum 8 lag)
 • Ikke tilsatt ensileringsmiddel
 • 1. eller 2. slått av islandsk eng -  ca. 70 % timotei og 30 % blanding av engsvingel og kløver
 • Levert av 40 bønder i nordre del av Island
 • Gyldig helsesertifisering av gården(e) som viser at de er fri fra paratuberkulose og scrapie
 • Tørrstoffet varierer mellom 40 - 60 % ca. 50 % i gjennomsnitt
 • Vekten er mellom 600 - 700 kg og gjennomsnittlig 650 kg
 • Det er ca. 0,85 fôrenheter per kg tørrstoff

Pris og levering

 • Kun mulighet til å bestille «fulle vogntog» à 40 baller (leveranser kan variere fra 36 - 40 baller)
 • Leveringspris betinger ett leveringssted pr lass med mulighet for at vogntog kan levere
 • Pris pr ball levert til kai vil være mellom kr. 1 500 - 1 600 per rundball (eks. mva)
 • Pris levert til gården vil variere fra kr. 1 700 - 1 800 per rundball (eks. mva).
 • Levering: september - november 2018

Fra bestilling til ordre

For å redusere fraktkostnadene vil innkomne bestillinger på høyensilasje fra Island samles og kunden vil få en bekreftelse av mengde og pris inkludert frakt. Alle som legger inn bestilling får tilbakemelding om status på sin bestilling på SMS eller e-post. 

Bestilling kan gjøres via eget skjema på felleskjopet.no eller ved å ringe Kundetjenesten i Felleskjøpet på tlf. 72 50 50 50, tast 31.
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes