Omsetningsavgifta for 2018

(Sist oppdatert 13.09.18) Anbefalte satser for omsetningsavgift 2018 ble besluttet i konsernstyret i Nortura 23. oktober 2017.

Det ble ikke endringer i foreslåtte satser for 2018 da vurderingen var oppe i konsernstyret i mai.

Den 25. juli 2018 ble satsene for storfe bestemt økt fra 13. august og ytterligere fra 3. september. Dette med bakgrunn i endringer i prognoserte kostnader som følge av fôrmangel og nedslakting av storfe.

Satsene for sau/lam er også besluttet økt fra 27. august, mot opprinnelig fra 17. september.

Omsetningsrådet har vedtatt en ordning med kompensasjon til slakterier ved slakting av lett gris, omsetningsavgifta økes dermed med kr 0,80 per kg for slaktegris fra 17. september.

På møtet i Omsetningsrådet 23. august ble det bestemt at omsetningsavgifta på sau skal reduserast med kr. 2,- i vekene 43-48 (22. oktober - 30. november).

  1/1-18 26/2 30/4 6/8 13/8 27/8 3/9 17/9
Egg 0,70              
Storfe  0,40 1,20 0,70   1,20   1,70  
Sau/Lam* 3,50     2,50   4,00    
Gris   1,20             2,00
Purke/råne  0,50              
Kylling/kalkun 0,28              

 
* Se egen sak

Omsetningsavgift for kylling og kalkun blir vurdert kun 1 gang pr år. Årsaken til at omsetningsavgifta på disse produksjonene er så lav skyldes at de står utenfor markedsordningene. Det betyr at omsetningsavgifta ikke brukes til reguleringstiltak, men kun til faglige tiltak og finansiering av Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene.      

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes