– Overproduksjonen er et kollektivt ansvar

(05.09.18) Bøndene har et kollektivt ansvar for å redusere overproduksjonen av kjøtt. Dette var budskapet fra flere av innlederne på fagmøtet som Møre og Romsdal Bondelag og Nortura holdt på Dyregoddagene i Gjemnes fredag 31. august.

Foto: Arild Erlien
Foran fra venstre: leder i TYR, Leif Helge Kongshaug, leder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen og leder i Norsvin, Geir Heggheim. Foto: Arild Erlien

Av: Arild Erlien, rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag

Organisasjonene i landbruket stilte med toppet mannskap med sine styreledere på fagmøtet om markedssituasjonen og overproduksjonen av kjøtt, som samlet nærmere 70 personer i Kulturstuå på Batnfjordsøra.

Hovedinnleder var leder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, om hvordan vi oppnår balanse i kjøttmarkedet. I tillegg innledet leder i Norsvin, Geir Heggheim, leder i TYR, Leif Helge Kongshaug og leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, om situasjonen i sine produksjonen. Møtet ble avsluttet med debatt mellom de fire styrelederne, ledet av fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen.

Markedsbalanse er den enkeltfaktoren som har størst innvirkning på økonomien til bonden. Bakteppet for fagmøtet var at omlag 70 prosent av inntektene til bonden kommer fra markedet. Det er for tiden overproduksjon på sau, gris, egg fra høner i miljøinnredning og delvis også slaktekylling. Det påfører bøndene store inntektstap. Håndteringen av denne overproduksjonen er i øyeblikket den viktigste oppgaven for jordbruket.

Nortura som markedsregulator har hovedansvar for å balansere markedet for kjøtt og egg. På fagmøtet ble det fokus på hvordan vi kan regulere produksjonen uten for store tap for bonden. Det har lenge vært underdekning på storfekjøtt, men vi ser at gapet mellom tilbud og etterspørsel minker. Hvordan unngår vi framtidig overproduksjon av storfekjøtt? Dette var noe av det styrelederne i landbruksorganisasjonene ble utfordret på.

Les hele artikkelen med innlederne sine orienteringer på Bondelaget sine nettsider
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes