Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2018

(24.10.17) Konsernstyret i Nortura har mandag 23. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2018 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2018 til kr 60,50 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2018 til kr 19,35 per kg. Dette er en økning på kr 0,15 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Det tas sikte på at prisøkningen tas ut med en økning på kroner 0,20 pr kg på egg fra frittgående produksjonssystemer og kr 0,10 pr kg på egg fra miljøinnredning.  

Sau:
Det fastsettes ikke planlagt gjennomsnittlig engrospris for sau og ung sau. Det tas sikte på at engrospris for sau i 1. halvår 2018 vil ligge på nivå med 2. halvår 2017.  

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg innen fristen for varsling. Samtidig vil vi informere om prisløype for sau og ung sau.

Vi vil da også informere om prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret.  

Grunnlagsdokument:
Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publisereres på Totalmarked.nortura.no