Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2019

(24.10.18) Konsernstyret i Nortura har 23. oktober fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2019 til kr 60,50 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 i forhold til dagens pris. 

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2019 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris.  

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2019 til kr 19,15 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til dagens Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas med kr 0,20 per kg på egg fra høner i miljøinnredning og kr 0,10 per kg på egg fra frittgående høner.

Prisløyper: 
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første.

Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg blir publisert på Totalmarked sine nettsider.
 

Fastsetting av engrospriser

Prisnivået på ung okse, lam og egg fastsettes halvårlig, og det er konsernstyret i Nortura som er ansvarlig for å fastsette planlagt gjennomsnittlig engrospriser.

I prosessen fram mot prisvedtaket blir det laget et Grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet skal være grunnlaget for prosessen fram mot konsernstyrets beslutning, og inneholder i tillegg til selve prisvedtaket relevant bakgrunnsinformasjon og vurderinger.

Storfe ble lagt om til volummodellen fra 1. juli 2009. Fra 1. juli 2013 ble volummodellen innført også for lam og egg. Målprisen ble erstattet med planlagte gjennomsnittlige engrospriser.

For gris gjelder målpris for avtaleåret 2018/2019.