Tørke og avlingssvikt

(Oppdatert 13.07.18) Informasjon til produsenter om berging av fôrressurser.

Raigras og havre

Ammoniakkbehandlet halm blir en svært viktig fôrressurs til vinteren.

Felleskjøpet Agri har inntatt en formidlingsfunksjon for halm, hvor alle kan melde inn halm for salg og halm som ønskes kjøpt, meld inn på Felleskjøpets halmformidling. Kontakt Felleskjøpet sin kundetelefon på 72 50 50 50 om du vil ha kontakt med en rådgiver om utfordringer med grovfôr.

Til alle kornprodusenter: 

  • Ikke bruk halmsnitter ved tresking og meld inn at du har halm for salg
  • Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for råd om beste håndtering av kornåkeren i ditt tilfelle

Til alle husdyrprodusenter: 

  • Ikke iverksett nedslakting før du har vært i kontakt med din fôringsrådgiver
  • Det finnes gode alternativer til tradisjonelle fôringsregimer, med mer bruk av kraftfôr og alternative grovfôrkilder. Få hjelp av din fôringsrådgiver til å sette opp nye fôrplaner
  • Dersom du ikke kan skaffe halm på egenhånd kan du melde fra om behov for halm hos FK Agri, som vil formidle kontakt
  • Norsk Landbruksrådgivning kan bistå med lokal formidling av grovfôr www.nlr.no/om-oss/grovforformidling

Ved avlingssvikt: Ta kontakt med ditt lokale Landbrukskontor snarest for dokumentasjon og søknad om avlingsskadeerstatning, slik at utbetaling kommer så raskt som mulig. Se også www.bondelaget.no/avlingsskade

Alle finansinstitusjoner er innforstått med at situasjonen er prekær. Ikke nøl med å kontakte din bankforbindelse med tanke på å få til en ordning som hjelper deg gjennom krisen  

Ta vare på hverandre i en vanskelig situasjon! Snakk med hverandre, og vit at flere sliter med det samme som deg selv. Landbruksrådgivningens HMS-tjeneste har opprettet vaktliste for kontakt i sommer, og kan gi personlig støtte og råd hms.nlr.no/krisebistand

Vis solidaritet!

Nå er det viktigere enn noen gang at alle har forståelse for at vi er i samme båt og handler deretter!

I samlet flokk vil krisen lettere overvinnes. 

Se andre saker:

Grovfôrkrisen – hva bør du gjøre?

Fôring av sau med lite heimeavla grovfôr