Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder

Nortura årsmøte, Lillestrøm 11. april 2018

(11.04.18) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa og Per Heringstad fra Heidal ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 11. april. Ny i styret er Olav Håkon Ulfsnes fra Aure i Møre og Romsdal.

Foto: Håvard Simonsen, Faktotum

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og erstattet Sveinung Svebestad som styreleder i fjor. Trine ble gjenvalgt med 111 stemmer mot 3 blanke.

Ny i konsernstyret er Olav Håkon Ulfsnes fra Aure i Møre og Romsdal.

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:

 • Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder
 • Per Heringstad, Heidal – nestleder
 • Jan Erik Fløtre, Byrkjelo
 • Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy
 • Johan Narum, Kolbu
 • Olav Håkon Ulfsnes, Aure
 • Merethe Sund, Sømna (ikke på valg)
 • Jon Lilleslett, Geilo (ikke på valg)
 • Bente Roer, Rygge (ikke på valg)
   
 • Sigmund Rangen, Varhaug i Hå – 1. varamedlem
 • Helene Sejersted Bødtker, Suldal – 2. varamedlem
 • Endre Østbø, Dønna i Nordland – 3. varamedlem
 • Hanne Guåker, Nes i Hedmark – 4. varamedlem

Håvard Ringnes fra Kløfta ble gjenvalgt som ordfører, og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble valgt som ny varaordfører for årsmøtet.

Odd Gunnar Mosen fra Halden er valgt som erstatter for Terje Rømmen som leder av kontrollkomiteen, og Ole Næss fra Brandbu er valgt som erstatter for Arne Magnus Aasen som leder i valgkomiteen.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag, endring er sats på fastgodtgjørelse for kretsleder som reduseres, mens kretsleder får møtegodtgjørelse i tillegg.

 

Se alt fra årsmøtet

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale - facebook

Kolberg understreker alvoret

Godtgjørelse til tillitsvalgte i Nortura 2018

Eierne krever bedre kjedeavtaler

Kapital- og lønnsfrys

God dyrevelferd – en kontrakt med forbrukerne