Utbrudd av salmonellainfeksjon i hestemiljøet i Sør-Norge

(25.06.18) Et utbrudd av Salmonella krever at det tas ekstra forhåndsregler i hesteholdet enten man har hest med påvist smitte eller ikke. Andre dyreholdere bør også være svært forsiktige i kontakt med hester og hestemiljø for å redusere risiko for å dra inn salmonellasmitte i eget dyrehold.

Mattilsynet har båndlagt flere dyrehold i forbindelse med salmonellautbruddet.

– Dette er en krevende sak å håndtere. Denne salmonella-bakterien smitter trolig veldig lett, samtidig som hestene ikke blir syke og viser symptomer. Det er derfor vanskelig å oppdage smitten, forklarer Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Mer informasjon om dette kan du finne på Mattilsynet sine nettsider.

www.mattilsynet.no