Valgkomiteen ønsker innspill

(24.10.18) Valgkomiteen i Nortura SA er i gang med arbeidet fram mot årsmøtet 2019 og ønsker alle innspill hjertelig velkommen.

Konsernstyret i Nortura
Konsernstyret i Nortura – fra årsmøtet 2018. Foto: Tanita Wassås Kveinå, Nortura kommunikasjon

– Vi er ennå i startfasen av jobben vår. På dette tidspunktet er det viktig for oss å få en best mulig oversikt over aktuelle kandidater både til styret og andre verv før vi på nyåret går i gang med konkrete vurderinger av kandidater, sier Ole Næss, leder i Norturas sentrale valgkomite.

Innspillene bes sendt skriftlig, enten som e-post eller brev innen 1. januar 2019 til Ole Næss, Aschimlinna 44, 2760 Brandbu.

Årsmøtet i Nortura 2019 foregår på Lillestrøm den 9. og 10. april.

Valgkomiteen i Nortura 2018 – 2019

Navn
Adresse
Telefon
Ole Næss, leder Aschimlinna 44, 2760 Brandbu 975 32 830
Berit Hundåla, nestleder Hundåla, 8666 Mosjøen 481 23 789
Reidar Kallestad Keilegavlsvegen 15, 5953 Fonnes 415 60 048
Sigbjørn Aadne Rød Rødveien 1, 3158 Andebu 905 83 475
Bente Bjerkeset Solenes Batnfjordsvegen 313, 6631 Batnfjordsøra 413 25 752
Bente Gro M. Slettebø Heiavegen 555 A, 4387 Bjerkreim 412 13 619


Under Eierorganisering finner du en fullstendig oversikt over hvem som i dag sitter i styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Nortura, og som er de organene som velges på Årsmøtet.
 

Kom med innspill til de lokale valgkomiteene

Lokale og regionale valgkomiteer er nå i gang med å finne kandidater til kretsutvalgene og regionutvalgene, og vi oppfordrer deg også til å komme med innspill på kandidater til verva.

I alle lokale kretser skal kretsutvalget bestå av kretsleder, nestleder og medlemmer. Det velges også varautsendinger til regionutvalgene og medlemmer i valgkomiteen i kretsen.

Under Eierorganisering finner du oversikt på hvem som er valgt i regionutvalget og kretsutvalget.

Under Valgkomiteen ligger oversikter på hvem som er i valgkomiteen for både regionutvalget og kretsen. Kom med innspill på den- eller de personer du mener kan gjøre en god og viktig jobb for Nortura og den norske bonden.

Som Nortura-bonde er det viktig at du er med og påvirker hvem du vil skal representere deg som bonde oppover på alle nivå. Ikke alle kjenner alle gode kandidater, derfor er det viktig at du tar kontakt!

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes