470 svineprodusenter og andre fra svinenæringa samlet

(21.11.19) Da er årets svinekongress, Gris i ‘19 igang på Gardermoen. Ti foredrag inklusive åpningen er unnagjort første dag, dyrevelferd og markedssituasjon er tema i flere av de.

Med en så sterk fokus som svinenæringa har hatt på seg de siste åra så er et løft nødvendig, og dette er ei næring som virkelig tar tak. Dyrevelferdsprogrammet er den viktigste faktoren for å vise at vi tar dyrevelferden i norsk svinekjøttproduksjonen på alvor.

Samtidig er det ei stor utfordring i at det er for mye smågris i markedet. For å få markedet i balanse hadde utkjøpsordninga som mål å ta ut 4000 purker, resultatet ble 2500. For smågrisprodusentene betyr det at de produserer for et marked som ikke kan- eller skal ta unna alt som produseres.

Næringa trenger en dugnad for å få markedet i balanse.

Disse temaene, og mange flere vil nok bli diskutert flittig utover middagen i kveld, før alle samles til en ny og spennende dag fredag.

Programmet for dagene finner du på Gris i ‘19.

Full sal på åpning

Bartnes om markedsbalanse

Markedet i dagligvarehandelen med Coop, Rema og Norgesgruppen

Utfordringer med for mye smågris, Karin Røhne

Nortura stand

Markedsbalanse produksjon