Alle er altmuligmenn ved Nortura Karasjok

(04.04.19) Med ni faste ansatte ved fabrikken i Karasjok, utfører alle utallige oppgaver daglig for å få anlegget til å gå rundt.

– Vi er stolte av våre medarbeidere i Karasjok som gjør en fremdragende innsats for Nortura og den norske bonden, sier regionsjef Svein-Inge Jakobsen.

Nortura Karasjok er det minste slakteriet i Nortura med slaktekvantum på cirka 1000 tonn. Det er ni faste ansatte, inkludert inntransport, som har et årlig nærvær på nesten 100 prosent. Her gjør alle alt, til og med inntransport hjelper til med ulike oppgaver inne på anlegget.

– All honnør til de ni faste ansatte som hver dag utfører utallige antall oppgaver for å få anlegget til å gå rundt. For denne gjengen er ingen oppgaver for små eller store, sier Lisbeth Svendsen.

Frem til den siste svineprodusenten la ned i 2018, ble det slaktet hele fire dyreslag på fabrikken, både svin, storfe, småfe og rein.

– Vi har meget dyktige og allsidige medarbeidere, og Karasjok var mulig den eneste fabrikken i Norge som tok imot så mange dyreslag på en gang, sier Jakobsen.

I dag er det storfe og småfe som blir slaktet på fabrikken, i tillegg til rein for andre aktører. I slaktesesongen slaktes det cirka 300 småfe og 300 rein daglig. Det transporteres inn dyr fra Alta i vest til Pasvik i øst, som er et spenn på 700 kilometer.

Ansatte Karasjok