Biosirk skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1. mars

(25.02.19) Det skal tas prøver for prionsykdommer (TSE) av alle døde storfe og småfe over en viss alder. Nå blir varslingen knyttet til disse prøvene enklere og Biosirk skal ta prøvene.

Eksempler på prionsykdom (TSE) er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. Tidligere har dere som driver med produksjonsdyr måttet varsle både Biosirk og Mattilsynet om døde dyr. Nå blir det enklere.  

Døde dyr meldes kun til Biosirk
Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Biosirk når storfe eller småfe i besetningen din dør. Mattilsynet har en avtale med Biosirk, som vil ta prøver av dyret samtidig som de henter kadaveret. Når du har varslet Biosirk har du ivaretatt varslingsplikten din til Mattilsynet. Mattilsynet vil få tilgang til en web-portal der tilsynet kan se hvem som har meldt inn døde dyr og hvilke dyr om er prøvetatt. I denne oversikten vil Mattilsynet også få informasjon om dyr som ikke er prøvetatt, og grunnen til at det ikke er tatt prøver av dyret.

Bor du i Finnmark eller et område som Biosirk ikke kjører må du varsle som før
Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Biosirk ikke kjører. I disse områdene må du varsle Mattilsynet som tidligere. 

Meld ifra så fort som mulig
Det er viktig at du melder fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet i besetningen din slik at dyret ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt. 

For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefales det å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted og dekke til med trevirke e. l.

Dyr med symptomer på TSE må fortsatt meldes direkte til Mattilsynet
Har du dyr med endret atferd skal du varsle Mattilsynet direkte. Eksempler på symptomer på TSE kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken. For mer informasjon om TSE, se mattilsynet.no 

Husk at du også må varsle Mattilsynet dersom du har mistanke om at dyr i besetningen din har en smittsom sykdom/andre smittsomme sykdommer.

Biosirk kadaverinnmelding finner du her: kadaver.biosirk.no

Du kan varsle Mattilsynet her: Varsle Mattilsynet