Coop velger Den Stolte Hane som ny hovedleverandør på egg

(24.01.19) Nortura har i en lengre periode vært i dialog med Coop om en ny leveranseavtale for egg. Tidligere avtale på egg utgikk mai 2017.

For Nortura representerer dette et stort volum, og i dialog med Coop er det blitt enighet om at det vil skje en gradvis innfasing av ny leverandør de neste tolv månedene. 

Nortura jobber konkret med alternativer for å øke salget i andre kanaler. Nortura skal fortsatt sikre omsetning av norske egg fra sine produsenter, og skal være en garantist for norske egg i norsk dagligvare.

Det er enighet mellom Nortura og Den Stolte Hane om at det er viktig å ha en velfungerende markedsordning i Norge. For at Nortura skal være en god markedsregulator på egg, er vi avhengig av å opprettholde en høy markedsposisjon i primærmarkedet. Nortura ønsker at produsentene ser viktigheten av dette, og bidrar til å opprettholde dagens markedsposisjon.

Den Stolte Hane vil få dekket sitt behov gjennom markedsordningen og markedsregulator sin forsyningsplikt. Norturas fremste oppgave blir å sikre eiernes forutsigbarhet og sørge for at vi har tilstrekkelig oppstrøm for inngåtte avtaler.

Nortura har fått bekreftet av Coop at de vil fortsette med salget av egg fra miljøinnredning, men de har også gitt inntrykk av at de ønsker en gradvis økning av salget over til frittgående, utegående og økologisk produksjon. Men på kort og mellomlang sikt vil det fortsatt bli omsatt egg fra miljøinnredning gjennom Coop.

I en dialog mellom Nortura og Coop har Nortura vært tydelige på at dette er en tung belastning, men at man skal gjøre det man kan for at endringene skal bli så smertefrie som mulig for alle involverte parter. 

Prognosen fra Nortura Totalmarked nylig viser et prognosert overskudd på 2.500 tonn egg i 2019.