Dyrehelsen og dyrevelferden hos norske kyllinger er unik

(03.09.19) Norturas kyllingbonde Lars Otto Grundt har aldri brukt antibiotika i produksjonen. Hvor mange andre land kan si det? spør han.

Foto: Norsk Landbrukssamvirke
Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Norge er et av de landene i verden som bruker minst antibiotika i kyllingproduksjonen.

– Årsaken er vår unikt gode dyrehelse. Friske dyr trenger ikke medisiner, sier Lars Otto Grundt.

I fjøset står 17 000 kyllinger. Til sammen har de 1200 kvadratmeter å boltre seg på. Det er viktig for Grundt at alle kyllingene har det bra.

– God dyrevelferd er viktig fordi god dyrevelferd bidrar til god økonomi. Hvis ikke kyllingene er friske eller har det bra, merker vi det med en gang, sier han.

Nyttig å være samvirkebonde
Grundt mener det er flere grunner til at både dyrevelferd og dyrehelsen i Norge er god.

– I Norge har vi konsesjoner på produksjonen, og vi har spredt produksjon over hele landet. Vi er også gode på samarbeid.

I Norge er mye av landbruket samvirkeorganisert. Det betyr at bøndene eier store deler av matindustrien selv.

– Som eier i Nortura, har jeg tilgang på et godt medlemsapparat som jeg kan støtte meg på. Vi samarbeider også tett med Animalia som faginstans og veterinærer, sier han.

Les hele artikkelen på Norsk Landbrukssamvirke sine nettsider.