Endring på avregningsbrev fra Målselv og Karasjok

(29.11.19) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra desember avregnes slaktedyr levert til Nortura Målselv og Nortura Karasjok fra den nye plattformen.

Det kan i forbindelse med endringen bli noe forsinkelse på utsendelse av avregningsbrevet, både på e-post og Min side. Det vil ikke bli forsinkelse på utbetalingsdato.

For deg som mottar avregningen fra Målselv og Karasjok vil det fra 1. desember 2019 være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Årssammendrag på Min side
For deg som mottar avregningsbrev fra andre fabrikker, som da for eksempel Bjerka vil årssammendraget fortsatt stå på avregningsbrevet fram til fabrikken legges over til den nye IT-plattformen 1. mars 2020. 

Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du nå på Min side.

Leverer slakt til flere fabrikker
Det er viktig å kjenne til at dersom du leverer slakt til flere fabrikker er ikke sammendraget på avregningsbrevet fullstendig om det er avregnet i gammelt og nytt system. Det er avhengig av hvilket system (fabrikk) som har avregnet dine leveranser. 

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

Slakting
I forbindelse med overgangen kan det bli justeringer av hentetidspunkt i forhold til oppsatt henteplan. Om dette skulle skje vil du bli fortløpende orientert om det vil skje deg. Vi har dyktige medarbeidere som gjør en formidabel jobb for at alt skal gå som planlagt.

NB:
Når du sender dyr til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.