Endring på avregningsbrev fra Otta 

(02.05.19) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra mai avregnes slaktedyr levert til Nortura Otta fra den nye plattformen. 

For deg som mottar avregningen fra Otta vil det blir det fra 1. mai være endringer på avregningsbrevet – avregningsbrevet blir uten sammendraget "leveranse hittil i år". Bruttobeløp hittil i år vil stå på avregningen.

Årssammendrag på Min side
For deg som mottar avregningsbrev fra andre fabrikker med unntak fra Malvik og Otta vil årssammendraget fortsatt stå på avregningsbrevet fram til fabrikken legges over til den nye IT-plattformen. 

Årssammendrag med all statistikk på dine leveranser finner du nå på Min side.

Leverer slakt til flere fabrikker
Det er viktig å kjenne til at dersom du leverer slakt til flere fabrikker er ikke sammendraget fullstendig om det er avregnet i gammelt og nytt system. Det er avhengig av hvilket system (fabrikk) som har avregnet dine leveranser. 

Når ny IT-plattform innføres vil ikke returslakt trekkes fra avregningen, alle dyr avregnes, så vil returslakt faktureres ved utlevering/sending. Alle dine fakturaer finner du på Min side.

NB:
Når du sender dyr til slakt, ikke meld ut dyra fra husdyrregisteret før etter de er slaktet.

Om du leverer slaktedyr til Rudshøgda eller Førde er det ingen endring på avregningsbrev eller returavregning.