Et samlet norsk landbruk blir kurset i psykisk helse

(18.06.19) Landbrukssamvirkene TINE og Nortura kurser nå alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.

Foto: TINE
Et samlet norsk landbruk setter psykisk helse på dagsorden ved å kurse rådgivere i TINE og Nortura i psykisk helse. Foto: TINE

Tall fra SSB viser at bønder har betydelig dårligere hjelpesøkeadferd sammenlignet med andre grupper.

Rådgiverne opplæres til å se tegn

– Derfor er det viktig at de som har kontakt med bonden er opplært til å se tegn og vite hva de kan gjøre, sier Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Et samlet norsk landbruk lanserte prosjektet «Unge Bønders psykiske helse» på Verdensdagen for psykisk helse i 2018 og kursingen av rådgiverne er et av tiltakene i prosjektet. 

Det er viktig å bygge god psykisk helse

– Rådgiverne skal ikke blir psykologer, men være et medmenneske slik at vi kan forebygge dårlig psykisk helse og heller bygge god psykisk helse hos norske bønder, forteller Tollefsen.

«Unge Bønders psykiske helse» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom, TINE, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Ruralis, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning, Norsk bonde og småbrukarlag, Norges bygdeungdomslag og er støttet av Extra stiftelsen.

Se også Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder