Fortjent honnør på årsmøtet

(25.04.19) Under årsmøtemiddagen på Norturas årsmøte 9. april delte styreleder Trine Vaag ut diplomer til Endre Østbø og Nils Henry Haugen.

Endre som årets Nortura-ambassadør på sosiale medier, han har vært aktiv i diskusjoner og gitt klare og gode beskrivelser om Nortura og Norturas rolle i ulike innlegg. Det kreves mot, kløkt og vilje å stå fram for det en tror på og jobber for. Nortura har det siste året vært utsatt for mye kritikk – også på sosiale medier. Med høyt kunnskapsnivå og seriøs argumentasjon har Endre på forbilledlig vis bidratt på vegne av Nortura.

Nils Henry Haugen mottok sitt velfortjente diplom for utrettelig arbeid og sterkt engasjement på vegne av norske kjøttprodusenter gjennom 30 sammenhengende år som tillitsvalgt i Norsk Kjøttsamvirke og Nortura - 1989 til 2019.

Vi gratulerer begge to, og poengterer at de begge står på fortsatt!