Hard kamp for merkevarene

Nortura årsmøte 2019

(11.04.19) Nortura-eierne er sterkt bekymret for nedgangen i salget av selskapets merkevarer. Produksjon av dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) gir vesentlig lavere inntjening.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

– Volumfallet i merkevarene våre medfører et tap i størrelsesorden 200 millioner kroner. EMV, som startet som et supplement, er blitt til et monster for kjøttbransjen, sa Ivar Wang fra Inderøy, og spurte om ikke en samlet kjøttbransje burde «ta affære» overfor kjedene som kunne gjøre noe med marginfordelingen.

Styreleder Trine Hasvang Vaag minnet om at et slikt felles initiativ ville bli gjenstand for vurdering i Konkurransetilsynet, og at det derfor er lite aktuelt selv om ønsker og intensjoner skulle være de beste.

Per Ivar Skodjereite fra Stordal uttrykte stor bekymring over å finne stadig færre Gilde-produkter i butikkene, og la vekt på at det er for store prisforskjeller mellom Norturas merkevarer og EMV-produktene. – Vi må bli konkurransedyktig! Jeg blir flau på Gildes vegne når jeg ser dette. Vi må være konkurransedyktig både i butikk og til oss som leverandører, sa han.

Kommet for å bli
– EMV er kommet for å bli. Enten er vi med, eller så er vi ikke. Det er overkapasitet i kjøttindustrien og andre bedrifter vil gjerne produsere for kjedene hvis ikke Nortura gjør det. For å sikre avsetning for Nortura-eiernes produksjon, mener vi det er riktig å være med, sa konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Han understreket innspillene fra årsmøteutsendingene om at Nortura-produktene må være konkurransedyktig på pris. – Vi skal arbeide for å sikre merkevarenes posisjon. Men vi skal også ha med oss at butikkene selv setter prisene, sa han.

Nisjer og spesialiteter
Mange på årsmøtet var også opptatt av hvordan Nortura skal forholde seg til nisjeprodukter og spesialiteter. Endre Østbø fra Dønna var en av dem som reiste spørsmål om dette burde samles i et eget forretningsområde. 

Styreleder Trine Hasvang Vaag syntes det var et godt forslag som hun lovet at styret vil ta med seg.

Wittussen understreket at virksomheten uansett valg av selskapsform må være forretningsmessig, og ikke gå med underskudd.