Henvendelser til Nortura Medlemssenter

(29.11.18) Nortura Medlemssenter, inklusive livdyrformidlingen er nå organisert som ett medlemssenter med lokasjon på Rudshøgda. I tillegg har vi medarbeidere lokalisert rundt om i landet. Det siste året har vi opplevd en vesentlig økning i antall henvendelser fra eiere og leverandører.

Medlemssenteret har som alle andre områder i Nortura et krav om å redusere antall stillinger. Det betyr at vi må bli mer effektive på de lokasjoner vi har for å kunne gi dere eiere og leverandører best mulig service.

Inngående samtaler til vårt Medlemssenter besvares stort sett fra Rudshøgda, men også av andre ledige medarbeidere som sitter ved andre lokasjoner.

Vi opplever at ikke alle er like fornøyd med at samtalen besvares ved vårt Medlemssenter, og ikke ved nærmeste lokasjon. De aller fleste henvendelsene vil vi imidlertid kunne besvare like godt fra vårt Medlemssenter. Hvis det likevel er problemstillinger som må avklares lokalt vil Medlemssenteret enten sette deg over, eller videreformidle ditt spørsmål – og du vil få tilbakemelding så snart vi har svar å gi deg.

Har du spørsmål om din innmelding kan du ringe oss på Medlemssenteret, eller sende en e-post til medlem@nortura.no, så videreformidler vi ditt spørsmål til transportplanleggere.

De siste 12 måneder har Nortura Medlemssenter betjent ca. 230 000 telefonhenvendelser på Medlemssenteret sitt nummer og direktenummer til ansatte. Vi er opptatt av å yte service i hver enkelt henvendelse, uavhengig hvor i landet du ringer fra.

Graf servicegrad