Inntransport – kjør på!

Nortura årsmøte 2019

(12.04.19) Inntransport-prosjektet, som er beregnet å ha et årlig effektiviseringspotensial på minst 35 millioner kroner, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

Hans Thorn Wittussen
– Vi ønsker å ha med oss transportørene videre, og de står først i køen sa Hans Thorn Wittussen i sin tale til årsmøtet, og han fikk full støtte fra eierne for å gjennomføre styret sitt vedtak om effektivisering av inntransporten i selskapet.

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

– Inntransport går direkte på avregningsprisen og det styrker Norturas konkurransekraft. Planen innebærer en netto innsparing på minst 35 millioner kroner. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. Vi ønsker å ha med oss transportørene videre. De skal få stå først i køen. Men velger de ikke å være med, har vi alternativer, som Nortrans, som vi har etablert sammen med Litra. Det er ikke noe mål for oss at dette skal bli stort, men det er med å sikre inntransporten i framtiden, sa konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen til applaus fra salen.

Det er fortatt en utredning rundt omlegging av inntransporten som styret i Nortura sluttet seg til tidligere i vinter. 

50 000 kroner
– Vi ønsker billigere transport og lettere klimaavtrykk, så kjør på!, sa Tore Rennan fra Beitstad. Han ba imidlertid styret passe på at man ikke kommer i en situasjon der transportører får monopol.

Lidvin Hage fra Utvik viste til at innsparingene utgjør ca 50 000 kroner (i 2019 kroner) for en konsesjonsbesetning på gris, og at dette er et av de største enkeltgrepene han kan være med på for å bedre økonomien for produsentene. – Det er viktig at vi tillitsvalgte står fast på denne saken og får den gjennom. Vi har ordninger i dag som fungerer godt og medlemmene er fornøyd med, men den er dyr. Vi som tillitsvalgte har en nøkkelrolle og må ikke være redd for å ta denne «kampen». Vi må stå skulder ved skulder med de ansatte i gjennomføringen, sa han.

Lidvin Hage
Lidvin Hage t.v. støtter styrets forslag og oppfordrer alle tillitsvalgte eiere til å stå på for å få gjennomført inntransportprosjektet. Det var et samlet årsmøte som stod bak! T.h på bildet Paul Sindre Vedeld.

– Jeg håper eierne støtter hundre prosent opp om dette. Det er et kjempetiltak, konstaterte Martin Mæland fra Vigrestad.

AU-leder i Agro, Willy Finnbakk fra Bryne, fulgte opp med samme oppfordring, som han hadde full oppbacking for på «hjemmebane».

– Vi regnet med uro i vårt område, men det er det ikke blitt. Den klare tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og kretsmøtene, er å få det gjort. Vi kan ikke vente lenger med å hente ut disse kronene, sa han.

Det var ingen på årsmøtet som uttrykte innvendinger mot den planlagte omleggingen.