Kjøp sau fra medlemsbutikken

(06.11.19) Alle medlemmer i Nortura kan bestille og kjøpe ferske saueslakt til engrospris, levert ut fra medlemsbutikken så lenge det slaktes sau.

Sauekampanje– Kampanjeperioden for slakting av sau er i gang og vil vare i 3-4 uker framover, dvs iallefall ut november. Dermed er ferskt saueslakt tilgjengelig som medlemskjøp, sier direktør Medlem i Nortura, Karin Marie Røhne.

Tilfeldig sau
Ved medlemskjøp kan du som Norturamedlem kjøpe kjøtt til engrospris via mange medlemsbutikker. Det er ingen mengdebegrensning, men man kan ikke bestille slakt av egne dyr.

Under betegnelsen «tilfeldig sau», dvs. sau fra ulike årganger, kan Norturamedlemmer bestille hele saueskrotter, kløyvd i to (ryggmarg er fjernet) og pakket i lukket plastsekk. Slaktet prises med engrospris. Det er også mulig å få slaktet grovpartert mot et tillegg på noen kroner per kilo.

Ønsker man derimot sine egne dyr, må man enten benytte seg av «Returslakt» (momsfritt uttak av maksimalt 300 kilo kjøtt per år til eget bruk) eller «Nisjeavtale» (inngått avtale om kjøp av eget slakt, etter ordinær avregning og tilbakekjøp av hele slakteskrotten til engrospris, levert på slakteriets rampe).

Hele landet
En storstilt aksjon i regi av Norsk Sau og Geit (NSG) i Troms og Finnmark og Nortura Nord-Norge førte i fjor høst til at sauebøndene i nord tok ut i alt 25 tonn sauekjøtt som medlemskjøp i oktober og november i fjor. Kjøttet ble brukt av medlemmene selv eller solgt videre til familie og bekjente for en rimelig penge, noe som både reduserte lageret, gav bøndene en ekstrainntekt og dekket en lenge etterspurt vare i markedet. Ordningen med medlemskjøp på denne måten er imidlertid standard i Nortura, og gjelder hele landet.

Frossent sauekjøtt
Nortura har en del anlegg som ikke slakter sau. Da kan det kanskje være aktuelt å bestille frossent sauekjøtt gjennom medlemsbutikken i stedet. Frossent kjøtt kan for øvrig bestilles og kjøpes hele året, mens bestillingen av fersk gjelder i den perioden saueslaktinga pågår.

Bestille
Ønsker du å bidra til å øke forbruket av sauekjøtt, eller har du eller noen du kjenner problemer med å få tak i kjøtt fra ung/voksen sau?

Ta kontakt med nærmeste medlemsbutikk. Utlevering er kun direkte fra medlemsbutikken.

HENTER SLAKT
HENTER SLAKT: Sauebøndene i Nord-Norge som i fjor bestilte saueskrotter som medlemskjøp, måtte selv hente kjøtter ved slakteriet. Her mottar fylkesleder i NSG Troms, Jan Ottar Østring, en skrott fra rampa ved Nortura Målselv. (Foto: NSG)