– «Make Nortura great again»

Nortura årsmøte 2019

(Lillestrøm, 09.04.19) – Sammen skal vi «make Nortura great again», glødet konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen da han rundet av sin orientering til årsmøtet. 

Av: Håvard Simonsen, Faktotum

Før den entusiastiske avslutningen var Wittussens klar i sitt budskap om at fjorårets resultat var for dårlig, og at selskapet må gjennom omstillinger for å bli mer konkurransedyktig.

Han ramset opp fem hovedkriterier som han og konsernledelsen fikk av styret da han overtok i fjor høst:

  • Forenkling.
  • Markedsorientering
  • Fokus på kjernevirksomheten
  • Profesjonalisering
  • Gjennomføring

– I alle krevende endringer er det viktig å ha eiere som står bak og ansatte som mobiliserer for selskapet. Men det er også viktig at dere er utålmodige. Langsiktighet og utålmodighet er viktig for meg i møtet med dere eiere, sa han til årsmøteutsendingene.

Må lytte til kundene
– Vi må lytte til kundene og ta action. Der må vi være best. Det er ikke kundenes skyld at vi har tapt salg, det er vårt ansvar, sa Wittussen. Både i innlegget og debatten viste han til at Nortura må ta konsekvensene av å forholde seg til få, store kunder, og mente man må hente ut økt fortjeneste i markedet først og fremst gjennom samarbeid med kundene. Han var også klar på at Nortura har gjort sitt valg når det gjelder distribusjon.

– Vi skal gå via grossistenes lager. Vi er trygge på at det gir best avkastning for våre råvarer, sa han.

Wittussen viste til at det siden forrige årsmøte, der distribusjon var et sentralt tema, er oppnådd kjedeavtaler med større effektivitet, mindre svinn og bedre kostnadsdekning. Det blir ytterligere effektivisering når REMA 1000 tar i bruk nytt sentrallager i 2020.

– I sum utgjør tiltakene som er gjort og skal gjøres 350 millioner kroner på årsbasis, sa han.

Ett griseslakteri på Østlandet?
Wittussen varslet at administrasjonen vil legge fram en industriplan for styret i løpet av mai. Sentrale spørsmål her er å automatisere og samle skjæring av både gris og storfe. 

– Vi tror det er viktig og riktig å samle slaktingen av gris på ett sted på Østlandet. Vi ser også på et nytt slakteanlegg i Sør-Vest, for å sikre Noturas konkurransekraft, sa han.

Malvik løst
Konsernsjefen konstaterte at IT-innføringen ved anlegget på Malvik nå er løst, og at andre anlegg står klare til å følge etter.

– Etter planen skal utrulling av det nye IT-systemet være gjennomført våren 2021, men det betinger at vi ikke får noen negative overraskelser, sa han.

Styret og konsernledelsen har hatt som mål at resultatet (EBITDA) skal tilbake til 2016-nivå, som var på 1,1 milliarder kroner, i 2020.

– Motvinden har vært større enn forutsatt, spesielt reduksjonen i salget. Vi vil derfor sannsynligvis trenge noe lengre tid, men vi har satt inn forsterkende tiltak og skal levere så raskt som mulig, sa Wittussen.