Norges største baconfabrikk – Nortura Rudshøgda feirer 30 år i dag!

(10.05.19) 2. mai 1989 flyttet folk og fe inn på det nybygde anlegget til den gang A/L Hedmark og Oppland Slakterier på Rudshøgda, nå Nortura Rudshøgda.

Tanken om et anlegg ved Mjøsa startet allerede på 70-tallet. Planene om ny E6 og bru over Mjøsa passet godt med en tenkt anleggsstruktur i "Hed-Opp". Årsmøtevedtaket kom i 1984, det ble byggestart i 1986, og i 1989 sto anlegget på Rudshøgda ferdig, som da samlet Gjøvik, Lillehammer og Hamar til ett.

Nortura Rudshøgda er i dag Norges største slakteri og kjøttforedlingsbedrift, og også Norges største baconfabrikk.

Dagen feires med kake og grill-lunsj!