Nortura pris til beste NRF kjøttokse 2018

(27.03.19) I forbindelse med Genos årsmøte ble Anna Kløve og Frode Agledal fra Voss i går kveld tildelt Norturas pris for beste NRF kjøttokse for oksen 11916 Klove.

Frode Agledal, Anna Kløve og Per Heringstad (nestleder konsernstyret i Nortura) Foto Rasmus Lang Ree
Vinnerne fra venstre: Frode Agledal, Anna Kløve og Per Heringstad (nestleder konsernstyret i Nortura). Foto: Rasmus Lang Ree

Oksen er oppdrettet hos Kløve Samdrift på Voss. Kløve ble overtatt av nåværende drivere ved generasjonsskifte i 2005, som bygde ny melkeavdeling med robot i 2007. Der er det i dag en melkeproduksjon på 400 tonn, og kjøttproduksjonen er i hovedsak kvalitetskalv. 

Anna Kløve og Frode Agledal har drevet gården Kløve siden 2005. Det ble bygd ny melkeavdeling med robot i 2007. Der er det i dag en melkeproduksjon på 400 tonn, og kjøttproduksjonen er i hovedsak kvalitetskalv. 

Oksen som premieres ble født i 8.september 2016, og morfar er 11330 Sakshaug som fikk prisen for beste NRF kjøttokse for 2 år siden. Oksen har en samlet avlsverdi på 20.

Det er en kjøttindeks på 126 som gjør at den gikk av med seieren i år. Oksen har veldig gode verdier på alle slakteegenskapene. I tillegg til å være god på kjøtt er den sterk på helseegenskaper og jur-eksteriør.

 

NORTURAS NRF KJØTTPRIS 
Norturas pris for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte NRF-oksen i årgangen som har høyest oppnådd kjøttindeks. Med en årgang menes okser født i samme kalenderår. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer. 

Vedtak om tildeling av pris for beste kjøttokse blir gjort når alle okser i årgangen har vært med i indeksutregningene og fått godkjente indekser for alle egenskaper to ganger. 

Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samla avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samla avslverdi, blir prisen delt.