Nortura støtter opp rundt åpenheten om psykisk helse blant bønder

(Oppdatert 21.05.19) Halvparten av befolkningen vil oppleve å få psykiske helseproblemer. I mange tilfeller kan oppgaver som man vanligvis håndterer bli uoverkommelige dersom flere krevende hendelser inntreffer samtidig. Summen av belastningene kan bli store. Da er det viktig å vite at det finnes god hjelp.

 

Godtbondevett.no – En ressursside for bønder med informasjon om hvordan ivareta den psykiske helsen, hva man selv kan gjøre når livet blir krevende, og hva man bør gjøre hvis man mistenker at noen sliter. 

Se også video fra Mental Helse Ungdom: Unge bønders psykiske helse

Mental Helses hjelpetelefon
Åpningstid: Hele døgnet
Tlf: 116 123

Norsk Landbruksrådgivning
HMS: hms.nlr.no

www.nlr.no
Åpningstid: mandag-fredag 08-16.
Tlf: 902 03 317

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no
Åpningstid: hele døgnet
Tlf: 22 40 00 40

Eksempler på når du kan vurdere å oppsøke hjelp:

  • Du sover dårlig eller har endret matlyst.
  • Du kjenner på hodepine, kvalme og brystsmerter som ikke har noen åpenbar årsak.
  • Du trekker deg tilbake fra familie og venner.
  • Du har vanskelig for å gjennomføre daglige rutiner (for eksempel daglig stell av dyr).
  • Du forsømmer personlig hygiene.
  • Du har problemer med å konsentrere deg og huske ting.
  • Du får panikk, er ekstremt engstelig, merkbart deprimert eller har selvmordstanker.
  • Du er unormalt mye sint og frustrert.

Landbrukssamvirkene TINE og Nortura kurser nå alle sine rådgivere for å gjøre dem bedre rustet til å oppdage om bonden sliter med den psykiske helsen. Målet er å forebygge psykisk helseproblemer i landbruket.

«Hvis du lurer på om du trenger hjelp – ta kontakt. Det er bedre med en gang for mye enn for lite»

Trine Hasvang Vaag, Styreleder i NorturaTrine Hasvang Vaag, Styreleder i Nortura:

«Bondens mentale helse har aldri vært så viktig som i dag. Hvor risikoen vi tar på vegne av familien er stor, med store investeringer og mye avhenger av at både den fysiske og psykiske helsen til bonden er god. Mange bønder har et stort ansvar og har få å dele utfordringene med.»

Logoer