Norturas rolle i forbindelse med avvikling av storfehold i Solør

(08.07.19) Vi kan bekrefte at Nortura på oppdrag fra Mattilsynet har kjørt inn og slaktet storfe til destruksjon fra gård i Solør. 

mattilsynet.noTransportøren som har bistått i forhold til inntransport har kontrakt på innkjøring av slaktedyr for Nortura og har opptrådd i henhold til kontrakt og på oppdrag fra Nortura.

Norturas oppdrag har vært å sørge for at dyra ble transportert og avlivet i tråd med gjeldende regelverk for dyrevelferd og de pålegg som Mattilsynet ellers har gitt.

Nortura har mottaksplikt på storfe.

For ytterligere informasjon eller ytringer knyttet til saken henviser vi til Mattilsynet som er Norturas oppdragsgiver i denne saken.