Nye engrospriser for lam, egg og storfe 

(23.05.19) Konsernstyret i Nortura fastsatte i dag den 23. mai planlagte gjennomsnittlige engrospriser for andre halvår 2019 innenfor volummodellen. 

Lam:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren lam i 2. halvår 2019 til kr 66,10 per kg. Dette er en økning på kr 1,50 fra gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

Egg:                                                                                                                                                                                Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren egg i 2. halvår 2019 til kr 19,40 per kg. Dette er en økning på kr 0,25 fra gjeldende planlagt engrospris. Økningen er i realiteten en ren teknisk justering på grunn av forventet økt andel egg fra frittgående høner til en høyere pris enn egg fra høner i miljøinnredning.    

Storfe:                                                                                                                                                                              Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for representantvaren ung okse i 2. halvår 2019 til kr 60,50 per kg. Dette er en videreføring fra gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris, men en økning på kr 0,20 fra 2. halvår 2018.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første.

Mer informasjon kan du lese på Totamarked kjøtt og egg.