Omsetningsavgiften for 2019

(Oppdatert 25.06.19) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2019. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse.

Endringer i satsene for omsetningsavgift for kjøtt i andre halvår 2019 er nå fastsatt som følger:

  1/1 28/1 4/3 22/4 1/7 5/8 2/9 16/9 30/9 14/10 2/12
Egg 0,70       0,80            
Storfe 1,00 0,40 1,10 0,30 0,70       1,70    
Lam 3,10       2,70 1,70   2,70      
Sau 3,10       1,00   3,00     1,00 3,00
Gris 2,00       1,60            
Purke/råne 0,50                    
Kylling/kalkun 0,28                    


Maksimalsats:

  • Storfe 2,00
  • Lam 4,00
  • Gris 2,50

Alle satser i kr/kg.

Økningen i maksimalavgiften på gris skyldes i hovedsak en vedvarende overproduksjon og at utkjøpsordningen for svineprodusenter i 2019 skal finansieres med midler fra omsetningsavgiften.