Prisløyper 1. halvår 2019

(Sist endret 07.12.18) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2019. Det er ingen planlagte prisendringer på gris i 1. halvår 2019.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 4. mars (uke 10): Engrospris ned 0,80 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 29. april (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,20 per kg høyere enn for 2. halvår 2018.

Prisløype lam:

Mandag 31. desember (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 14. januar (uke 3): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. februar (uke 6): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 25. februar (uke 9): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 22. april (uke 17): Engrospris opp 4,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være på samme nivå som for 2. halvår 2018. 

Se prisendringer inkludert omsetningsavgift- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr

Prisløype sau:

Ingen prisendringer.  

Prisløype egg: 

Fra mandag 31. desember (uke 1) reduseres engrosprisen for egg fra frittgående produksjon med kr 0,10 per kg og engrosprisen for egg fra miljøinnredning med kr 0,20 per kg. 

Samlet gir dette, som tidligere varslet, en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2019 som vil være kr 0,10 per kg lavere enn for 2. halvår 2018. 

Prisløype/prisprognose gris:

Det er ingen planlagte prisendringer på gris i 1. halvår 2019. 

Det gir et prisuttak på ca. kr 1,20 per kg under målpris for avtaleåret 2018/2019.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.