Prisløyper 2. halvår 2019

(Oppdatert 04.10.19) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2019. For å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe for 2. halvår 2019, gjøres endringer i prisløypa.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene: 

Prisløype storfe:

Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 21. oktober (uke 43): Engrospris ned 0,30 kr/kg
Mandag 28. oktober (uke 44): Engrospris ned 0,30 kr/kg
Mandag 18. november (uke 47): Engrospris opp 0,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris på 60,50 kr/kg. Det er samme nivå som 1. halvår 2019. Se flere detaljer.

04.10.19: For å unngå overnotering i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris på storfe for 2. halvår 2019, gjøres følgende endringer i prisløypa:

Fra mandag 21. oktober (uke 43): Engrospris ned 0,30 kr/kg
Fra mandag 28. oktober (uke 44): Engrospris ned 0,30 kr/kg

 

Prisløype lam:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 5. august (uke 32): Engrospris opp 2,20 kr/kg
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 2. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 9. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 16. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 23. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 30 september (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 7. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2019 på 66,10 kr/kg. Det er 1,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2019 og 2. halvår 2018. 

Prisløype sau:
Under forutsetning av at Omsetningsrådet vedtar differensiering av satsene for omsetningsavgift mellom lam og sau i tråd med Norturas forslag, legges det ikke opp til engrosprisendringer for sau i 2. halvår 2019.  

Prisløype egg: 
Det er ingen planlagte engrosprisendringer for egg.

Nortura har vedtatt å øke Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg med 0,25 kr/kg til 19,40 kr/kg for andre halvår 2019, men dette er en teknisk justering som ikke vil medføre økte engrospriser. 

Prisløype/prisprognose gris:

Mandag 1. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Engrospris opp 0,20 kr/kg - se info
Mandag 26. august (uke 35): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 30. september (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 14. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 9. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 16. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Med denne prisløypa legges det opp til uttak av målpris for avtaleåret 2019/2020 på 32,43 kr/kg.

Fjørfe:
Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisene på kylling og kalkun med hhv. 0,50 kr/kg og 0,60 kr/kg med virkning fra 1. juli 2019. Med grunnlag i utviklingen i innfrakt– og slaktekostnader, er det besluttet å videreføre prisendringene uendret til produsent.

Følgende prisendringer gjennomføres fra 1. juli:

  • Kalkun: + 0,60 kr/kg
  • Slaktekylling: + 0,50 kr/kg
  • Daggamle kyllinger: + 0,07 kr/stk
  • Rugeegg: + 0,06 kr/stk
  • Unghøner: + 4 kr/stk (ble i tillegg økt med 7 kr/stk fra 6. april)
     

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.