Rekordhøy oppslutning om Husdyrtreff

(07.06.19) Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet.

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe Nortura

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018).

28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.

Vi har fått inn en rekke gode besvarelser og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.

Tiril Undheim (t.v.), Ramona Egeland og Rolf Arne Torgersen.Av totalt 11 besvarelser på årets oppgave på sau ble Tiril Undheim fra Undheim (t.v.) og Ramona Egeland fra Mandal, agronomelever ved KVS Lyngdal vinnerne, her sammen med Rolf Arne Torgersen som er faglærer og ansvarlig for skolens sauebesetning.

Se mer om vinnerne for hvert dyreslag:

Årets vinnere Fjørfe

Årets vinnere Storfe- melkeproduksjon

Årets vinnere Storfe- spesialisert storfekjøttproduksjon

Årets vinnere Svin

Årets vinnere Sau