Sterkt påskesalg

(Oppdatert 13.05.19) Ekstra stå-på innsats gjennom hele verdikjeden bidro til godt salg og høy leveringsgrad i påska.

– For Nortura har påskesalget gått bedre enn forventet. På noen områder solgte vi mer enn tre ganger så mye som prognosen tilsa. Vi er heldige som har så flinke og fleksible ansatte som står på, tar riktige avgjørelser og skrur opp produksjonen når det trengs, sier konserndirektør for salg og marked, Harald Bjerknes.

Ekstra moro var det at flere av de helt nye produktene var de som solgte mest. Noen eiere stusset litt i forkant på navnet på det nye produktet "Grillribbe av nakke".

Gilde Grillribbe av nakke - Rema

En kan alltids diskutere navn, men forbrukerne har iallfall tatt imot denne varianten med åpne armer. Rema 1000 solgte alene 32 tonn av dette nye produktet til påska. Også bøkerøkte sommerkoteletter har slått veldig bra an med en vekst på 48 prosent siden fjoråret. 

Både Coop og NorgesGruppen melder om solide pølsesalg. NorgesGruppen gikk opp 5 prosent fra allerede gode fjorårstall, mens Coop hadde en vekst på nesten 17 prosent.

– Det er moro at vi vokser på både bestselgerne våre og at de nye produktene har gått så bra. Vi har vært heldige med godt vær, men dette er også et tegn på at vi har et godt lagspill i hele organisasjonen, sier Bjerknes.

Dyktige fabrikkansatte sto på til og med på de røde dagene og sikret god levering. Nortura Rudshøgda har blant annet jobbet på spreng for å få nok grillribbe av nakke i påska. I disse dager går også administrativt personale på Nortura Forus inn for å hjelpe til med å produsere nok grillribbe. Fabrikksjef Olav Tandberg melder om god innsats på fabrikken.

– Alle forhåndsprognoser er gjort til skamme, og anlegget har lagt inn et gir vi ikke visste vi hadde. Alt gjøres for å få nok varer ut i butikkene. Mange har både lange og travle dager, men humøret og engasjementet er på plass. Vi kunne ikke klart dette uten dedikerte og fleksible kollegaer! Vi merker også at den positive starten på sesongen gjelder i hele Nortura, sier Tandberg.

Fabrikkansatte på Nortura Rudshøgda veier opp grillprodukter
Fabrikkansatte på Nortura Rudshøgda veier opp grillprodukter

Rekordstort sal av påskelam
Lam til påske dreier seg 99 % om lammelår. Lammelåra blir teke av, pakka og frose inn gjennom heile slaktesesongen, etter førehandsavtaler med kjedene. Lammesteik er eit produkt dei fleste kjøper til påske. I årets påske var det difor mange kjeder som ville profilere seg med ein gunstig pris på dette produktet for å lokke kundar inn i butikken. Dette førte til rekordstort sal, i overkant av 600 tonn med fryst lammelår gjekk ut i nokre hektiske dagar. I tillegg selde Nortura ca 100 tonn tint, utbeina og krydra lammesteik. 

På grunn av betre sal enn planlagt, gjekk faktisk en del butikkar tomme for lammelår. Vi prøvde å levere på etterbestillingar,  men det tek tid å gjera om frosne heile lam til lammelår. Likevel vart årets sal av påskelam rekordhøgt, nesten 150 g Nortura-lammelår per nordmann! 

Den største utfordringa vi har nå, er nedgang i sal av fårikålkjøtt. Dette gjer at ein del forpart av lam hopar seg opp på lager. Dette prøver vi å få ut i marknaden gjennom salskampanjar på salt lammekjøtt, lammeskav, og andre produkt ein kan lage av denne stykkingsdelen. 

Aukande sal av Hverdagslam
Produktserien Hverdagslam består av lammestrimler, lårskiver, kotelettar, skav og kjøttdeig. Nortura lanserte desse produkta for to år sidan for å supplere det viktige sesongsalet av lam. Det er gledeleg å melde at samla sett har vi ei veldig fin utvikling i salet av Hverdagslam. Vi har ein god auke på lårskiver og lammekjøttdeig, på grunn av betre "listing" eller større diskplass i fleire kjeder. Det er nedgang i salet av strimla lammekjøtt og lammeskav, men dette blir meir enn kompensert med auka sal av dei andre produkta. Vi har difor hittil i år ein samla vekst på 25 % og råvarer frå ca 500 lam går ut som "Hverdagslam" kvar veke.

Hjelp oss gjerne med å spørje etter desse produkta i butikken dersom du ikkje finn dei!