Streiken i Felleskjøpet er over

(Sist oppdatert 25.09.19) Meldingen Felleskjøpet la ut i går kveld: Felleskjøpet er fornøyd med at vi i kveld med Riksmeklerens hjelp har kommet fram til en forhandlingsløsning med YS/Negotia.

www.felleskjopet.no/presse/nyheter/streik-i-felleskjoepet-agri

Informasjon vi har gitt til Nortura sine produsenter av hvitt kjøtt, egg, rugeegg, oppal og svin på Østlandet med Felleskjøpet Agri (FKA) som fôrleverandør fredag 20. september.

Denne informasjonen er knyttet til den pågående konflikten mellom Felleskjøpet Agri (FKA) og YS (Negotia).

FKA har nå gått ut og kommunisert via sine kanaler at de ikke klarer å håndtere hasteordre igjennom kommende helg. Videre meddeler selskapet at de ikke vil være leveringsdyktige på totalt 500 t/dag med fjørfefôr og svinefôr fra og med mandag kommende uke. 

BEHOV FOR AKUTT LEVERANSE I HELGEN:
Dersom du/dere er i en situasjon der det vil oppstå fôrmangel i løpet av helgen  så ber vi om at du kontakter Felleskjøpet Agri, eller alternativt annen fôrleverandør for leveranse, samt varsler lokalt Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00 om situasjonen.

BEHOV FOR FÔR I NESTE UKE:
Dersom du/dere er i en situasjon der det vil være nødvendig med å få tilført fôrleveranser av i løpet neste uke så ber vi om at du kontakter Felleskjøpet Agri eller alternativ fôrleverandør for leveranse, samt varsler lokalt Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00 om situasjonen.

Nortura er ikke part i konflikten og vi har respekt for de streikende parter og streik som virkemiddel. Men vi er svært bekymret over mulige konsekvenser i form av konkrete dyretragedier som følge av den pågående streiken i Felleskjøpet Agri. Bortfall av 80% av kapasiteten på Østlandets største kraftforfabrikk vil medføre en betydelig risiko for at enkeltbesetninger vil stå uten fôr. Nortura har ikke kapasitet til å bistå med ekstraordinær nødslakting eller annen human avlivning i et slikt omfang og med en så kort planleggingshorisont som vi nå må ta høyde for at kan oppstå. Dette har vi varslet partene og Mattilsynet om ved flere anledninger de siste dagene.

Bak denne lenken finner du Felleskjøpets informasjon om streiken og deres beskrivelse av konsekvenser: www.felleskjopet.no/presse/nyheter/streik-i-felleskjoepet-agri