Styrket resultat for Nortura i 1.tertial

(19.06.19) Driftsresultatet i 1.tertial økte med 88 millioner kroner mot fjorår. Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak i Forbedringsprogrammet knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet.

Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse, og resultatet er høyt sammenlignet med oppnådde resultater for første tertial tilbake i tid.

– Vi er veldig fornøyd med å levere et av de beste resultatene Nortura har hatt i første tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt gir positiv effekt, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. tertial 2019 ble 188 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 2,5 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn i 1. tertial 2018. Driftsresultatet (EBIT) i 1.tertial ble 4 millioner kroner, en økning på 88 millioner kroner.

Implementering av ny IKT plattform (SAP) er en omfattende prosess som fortsatt krever mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner.

Konsernets driftsinntekter i første tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 % målt mot fjorår. Veksten skyldes i stor grad økt aktivitet i enkelte av datterselskapene, men økt salg av Prior-varer kombinert med økt salg til proffmarkedet og salg av helt slakt til industrimarkedet bidrar til omsetningsvekst også i morselskapet.

Markedsandelen for merkevarene Gilde og Prior hadde isolert sett en nedgang på 2 %-poeng til 34,5%. Prior har vekst innen flere kategorier som kylling, pølser, pålegg og ferdigmatkategorien, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av deiger, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

– Vi jobber hardt for å være handelens foretrukne leverandør og det er veldig gledelig å se den positive utviklingen for merkevaren Prior, sier Wittussen.

Resultat før skatt viser et underskudd på 36 millioner kroner. Dette er 90 millioner kroner bedre enn fjoråret, og høyt sammenlignet med det som tidligere er oppnådd for samme periode.

Relatert informasjon (ekstern)