Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som styreleder

Nortura årsmøte 2019

(Lillestrøm, 10.04.19) Trine Hasvang Vaag fra Snåsa ble gjenvalgt som styreleder og Steffen Skolseg fra Snertingdal ble valgt som ny nestleder på konsernets årsmøte på Lillestrøm onsdag 10. april. Nyvalgt i konsernstyret er også Tone Steinsland fra Bryne.

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i konsernstyret i 2016 og dette blir hennes tredje periode som styreleder. Trine ble gjenvalgt med 108 stemmer mot 4 blanke.

Nye inn i styret ble Tone Steinsland (41) fra Bryne som erstatter for Jon Lilleslett, og Steffen Skolseg (51) fra Snertingdal som erstatter for Per Heringstad. Skolseg ble da også valgt som ny nestleder etter Heringstad.         

Alle valg gikk gjennom i henhold til valgkomiteens forslag selv om det kom inn et benkeforslag på Per Heringstad på gjenvalg. Skolseg fikk 50 stemmer mot Heringstad sine 35, 1 blank.

De eiervalgte i styret i Nortura består av:
Trine Hasvang Vaag, Snåsa – styreleder
Steffen Skolseg, Snertingdal – nestleder (ny)
Jan Erik Fløtre, Byrkjelo (ikke på valg)
Inger Lise Aarrestad Rettedal, Mosterøy (ikke på valg)
Johan Narum, Kolbu (ikke på valg)
Olav Håkon Ulfsnes, Aure (ikke på valg)
Merethe Sund, Sømna (gjenvalg)
Bente Roer, Rygge (gjenvalg)
Tone Steinsland, Bryne (ny)

Endre Østbø, Dønna i Nordland – 1. varamedlem  (ny, fra 3. vara)
Helene Sejersted Bødtker, Suldal – 2. varamedlem (gjenvalg)
Ole Reino Tala, Sem – 3. varamedlem (ny)
Sverre Tyldum, Høylandet – 4. varamedlem (ny)

Håvard Ringnes fra Kløfta og Kirsten Helen Myren fra Vegårshei ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører for årsmøtet. 

Odd Gunnar Mosen frasa seg gjenvalg og Ole Martin Fjeldberg ble valgt som leder av kontrollkomiteen, og Ole Næss fra Brandbu ble gjenvalgt som leder i valgkomiteen.

Godtgjørelser til tillitsvalgte ble vedtatt etter valgkomiteens forslag som eneste endring var fraværsgodtgjørelsen.